top of page

01·10·2018

MATRICULA JA les teves màquines remolcades

 

Els preguem encaridament que llegeixin atentament aquest post si disposen d'un remolc Juscafresa que no hagi estat matriculat.

 

Tal com s'estableix en l'Ordre EIC 1337/2017 que actualitza els annexos I i II del RD 2028/1986, a partir del 31 de desembre de 2018 no es permetrà la matriculació de vehicles de les categories R i S homologats d'acord amb directives derogades pel R (UE) 167/2013.

 

La nota (D) de l'esmentat Reial Decret estableix la possibilitat de matricular vehicles la homologació perdi la seva validesa per l'entrada de nous requisits. Per a això necessitaríem que ens facilitessin el nombre de bastidor del seu vehicle o vehicles no matriculat/s per poder incloure/s en la sol·licitud de cap de sèrie, a presentar al Ministeri, abans el 30 de Novembre de 2018.

bottom of page