esparcidor estiercol juscafresa

Escampadors de fems

Escampadors de fems per fruiters / vinya

BASIC VLG1

2,00 - 5,00 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes

E50LVG1001

Caixa i grup escampador

Sistema escampador amb descàrrega hidràulica lateral mitjançant plat

Sistema escampador amb descàrrega hidràulica lateral mitjançant corró

Xassís i carrosseria

Llança fixa

Eix sense fre

BASIC MPD2

2,84 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

E35MDD2041001

Caixa i grup escampador

Doble molinet horitzontal amb pues planes cargolades i amb 2 plats inferiors

Porta del darrere hidràulica amb obertura tipus compàs guiada amb banda sintètica per al tancament de la tapa posterior hidràulica

Xassís i carrosseria

Llança fixa regulable en alçada

Eix simple quadrat 70mm, via 1200, 6 esp.

BASIC MDD2

3,54 - 4,15 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

E35MDD2041001

Caixa i grup escampador

Doble molinet horitzontal amb pues planes cargolades i amb 2 plats inferiors

Porta del darrere hidràulica amb obertura tipus compàs guiada amb banda sintètica per al tancament de la tapa posterior hidràulica

Xassís i carrosseria

Llança fixa regulable en alçada

Eix simple quadrat 70mm, via 1500, 6 esp.

BASIC MHD2

4,14 - 4,80 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

MHD2

Caixa i grup escampador

Doble molinet horitzontal amb pues planes cargolades i amb 2 plats inferiors

Porta del darrere hidràulica amb obertura tipus compàs guiada amb banda sintètica per al tancament de la tapa posterior hidràulica

Xassís i carrosseria

Llança fixa regulable en alçada

Eix simple quadrat 70mm, via 1500, 6 esp.

Eix simple quadrat 70mm, via 1900, 6 esp.

LIGHT MAXI BASIC LMH2

5,90 - 7,30 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

E58LMH2148001

Caixa i grup escampador

Doble molinet horitzontal amb pues planes cargolades i amb 2 plats inferiors

Porta del darrere hidràulica amb obertura tipus compàs guiada amb banda sintètica per al tancament de la tapa posterior hidràulica

Xassís i carrosseria

Llança fixa regulable en alçada

Eix recte quadrat 100mm, via 2000, 8 esp., tambor fre 400x80

Escampadors de fems per camp

BASIC MVS2

4,14 - 4,80 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

E35MVS2041001

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup BD 540/330 rpm amb pues planes cargolades

Xassís i carrosseria

Llança fixa regulable en alçada

Eix simple quadrat 70mm, via 1900, 6 esp.

LIGHT MAXI BASIC LMB2

6,00 - 13,11 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

2 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

Opcional:

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

LMB2

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup B 540/330 rpm amb pues planes cargolades

Xassís i carrosseria

Llança amortiment en tac de goma

 

Llança ballesta parabòlica transversal transversal 2 fulles

 

Llança ballesta parabòlica transversal transversal 3 fulls

 

Eix recte quadrat 100 mm, via 2000, 8 esp., tambor fre 400x80

 

Eix balancí quadrat 100mm, via 1900, 10 esp., tambor fre 400x80

LIGHT MAXI PLUS LMP2

13,17 - 15,82 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

4 cadenes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR

Opcional:

4 cadenes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450

E92LMP2001001

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 540/390 rpm amb pues planes cargolades

Opcional:

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues planes cargolades

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

Xassís i carrosseria

Llança ballesta parabòlica transversal transversal 2 fulles

 

Llança ballesta parabòlica transversal transversal 3 fulls

 

Eix balancí quadrat 100mm, via 1900, 10 esp., tambor fre 400x80

KING MAXI PLUS KMP2

16,82 - 22,98 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

4 cadenes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR

4 cadenes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450

KMP2

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 540/390 rpm amb pues planes cargolades

Opcional:

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues planes cargolades

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

Xassís i carrosseria

Llança ballestes 13 fulls

 

Eix balancí quadrat 100mm, via 1900, 10 esp., tambor fre 400x80 o 400x120

 

Eix suspensió bogie autodireccional o direccional forçat en segon eix quadrat 100mm, via 2000, 10 esp., tambor fre 400x120

 

Eix suspensió bogie autodireccional o direccional forçat en segon eix, quadrat 150mm, 26K, via 2000, 10 esp., tambor fre 400x120

 

Eix sidra triple autodireccional o direccional forçat en primer i tercer eix o direccional forçat en primer, segon i tercer eix, via 2000, 10 esp., tambor fre 400x120

MAXI SUPER PLUS MSP2

20,20 - 25,20 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

6 cadenes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR

6 cadenes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450

MSP2

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

Opcional:

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

Xassís i carrosseria

Llança amb elevació i descens hidràulic amb sistema de suspensió hidràulic variable en alçada

 

Eix sidra doble autodireccional o direccional forçat en segon eix o direccional en primer i segon eix, via 2000, 10 esp., tambor fre 400x120

Eix sidra triple autodireccional o direccional forçat en primer i tercer eix o direccional forçat en primer, segon i tercer eix, via 2000, 10 esp., tambor fre 400x120

LIGHT BIG WHEEL LBW2

9,12 - 14,30 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

4 cadenes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR

E12LBW2043001

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup B 540/330 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 540/390 rpm amb pues planes cargolades

Opcional:

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues planes cargolades

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

Xassís i carrosseria

Llança amortiment en tac de goma

 

Llança ballesta parabòlica transversal transversal 2 fulles

 

Eix recte quadrat 100mm, via 2100, 10 esp., tambor fre 400x80

 

Eix recte quadrat 110mm, via 2230, 10 esp., tambor fre 400x120

BIG WHEEL CBW2

10,24 - 14,30 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

4 cadenes 80/12 C 10 + S 275 JR

4 cadenes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR

E15CBW2028001

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup B 540/330 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 540/390 rpm amb pues planes cargolades

Opcional:

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues planes cargolades

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup P 1000/566 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

 

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues mà d'ànec cargolades. Nota: apte per a gallinassa

Xassís i carrosseria

Llança ballestes 13 fulls

 

Eix recte quadrat 100mm, via 2100, 10 esp., tambor fre 400x80

 

Eix recte quadrat 100mm, via 2100, 10 esp., tambor fre 400x120

 

Eix recte quadrat 110mm, via 2230, 10 esp., tambor fre 400x120

TRUCK MOUNTED TM2

16,85 - 20,19 m3

Capacitat

Sistema d’arrossegament

6 cadenes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450

E65TM2002

Caixa i grup escampador

Molinets verticals de 2 columnes de tipus sinfin grup SP 1000/405 rpm amb pues planes cargolades

Xassís i carrosseria

Segons camió