UNIFEEDS | MESCLADORS sistema vertical VTSCDD

Remolcs agrícoles unifeeds / mescladors de Juscafresa.

Destinats per assegurar una ràpida, homogènia i esponjosa barreja dels diversos productes destinats a preparar una ració alimentària amb l’objectiu d’assolir els majors resultats en termes de producció i salut del bestiar.

Destaca per el seu sistema vertical amb sinfin triturador / mesclador i descàrrega lateral directa ¾ al costat dret davanter amb rampa abatible.

Equipat de sèrie amb:
1 sense fin vertical
Gruix espiral de la sinfí y fons tremuja de 15 mm
Descàrrega lateral directa ¾ al costat dret davanter amb rampa abatible
ESS70: eix simple quadrat 70mm, via 1700, 6 esp., sense fre

EQUIPAMENT DE SÈRIE
 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
Capacitat m3 10
Potència CV 70
 
TRANSMISSIONS
Transmissió amb limitador de parell per cargol
Reductor epicicloïdal relació 1/23,26
 
EQUIP HIDRÀULIC
Atac hidràulic directe al tractor. Nota: necessari presa hidràulica de doble efecte
 
TREMUJA
Equipat amb 1 sense fi vertical
Equipat amb 8 fulles a la sinfí
Equipat amb 2 contraganivetes manuals
Gruix espiral de la sinfí de 15 mm
Gruix tremuja fons de 15 mm
Gruix tremuja lateral de 8 mm
 
SISTEMA DE DESCÀRREGA
Descàrrega lateral directa ¾ al costat dret davanter amb rampa abatible
 
SISTEMA DE PESATGE
3 cèl·lules de càrrega de diàmetre 73 mm
Bàscula 700, 20 receptes x 20 ingredients
 
XASSÍS I CARROSSERIA
Escala i plataforma d'accés per visualitzar l'interior de la tolva
Estructura compacta
Peu de suport mecànic
Enganxall anella giratòria 903029
 
EIX
ESS70: eix simple quadrat 70mm, via 1700, 6 esp., sense fre
 
 
EQUIPAMENT OPCIONAL
 
TRANSMISSIONS
Transmissió davantera amb nus homocinètic
Caixa de canvis de 2 velocitats amb accionament manual 1ª velocitat entrada transmissió a 540 rpm sortida sinfí 17,01 rpm. 2ª velocitat entrada transmissió a 540 rpm sortida sinfí 33,01 rpm.
Caixa de canvis de 2 velocitats amb accionament hidràulic 1ª velocitat entrada transmissió a 540 rpm sortida sinfí 17,94 rpm. 2ª velocitat entrada transmissió a 540 rpm sortida sinfí 33,01 rpm. Nota: incompatible amb instal·lació hidràulica independent
Reducció canvi
 
EQUIP HIDRÀULIC
Instal·lació hidràulica independent. Nota: només apte amb distribuïdor de
Distribuïdor hidràulic manual de 2 funcions amb comandament via cable
Distribuïdor hidràulic manual de 3 funcions amb comandament via cable
Distribuïdor hidràulic manual de 4 funcions amb comandament via cable
Distribuïdor hidràulic manual de 5 funcions amb comandament via cable
Distribuïdor hidràulic manual de 6 funcions amb comandament via cable
Distribuïdor hidràulic manual de 7 funcions amb comandament via cable
Electrovàlvules de 2 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
Electrovàlvules de 3 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
Electrovàlvules de 4 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
Electrovàlvules de 5 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
Electrovàlvules de 6 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
Electrovàlvules de 7 funcions amb comandament a distància via ràdio i cable
 
TREMUJA
Equipat amb 2 contraganivetes hidràuliques
Espiral sinfí gruix 15mm construït amb material antidesgast HB450
Reforç lateral tremuja amb material antidesgast HB450 alçada 1.250mm
Anell de contenció a nivell de la tolva
Anell de contenció per sobre del nivell de la tremuja amb altura addicional de +140mm
Boca de càrrega per a minerals
 
SISTEMA DE DESCÀRREGA
Descàrrega lateral directa ¾ al costat esquerre posterior amb rampa abatible
Doble descàrrega lateral directa ¾ costat dret davanter amb rampa abatible i lateral directa ¾ al costat esquerre posterior amb rampa abatible
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cadenes amb elevació hidràulica longitud 1.080mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cadenes amb elevació hidràulica longitud 1.280mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cadenes amb elevació hidràulica longitud 1.480mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cadenes amb elevació hidràulica longitud 1.680mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cinta goma amb elevació hidràulica longitud 1.080mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cinta goma amb elevació hidràulica longitud 1.280 mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cinta goma amb elevació hidràulica longitud 1.480mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega lateral ¾ al costat dret davanter amb cinta goma amb elevació hidràulica longitud 1.680mm. Nota: accessori no vàlid per a la circulació per carretera; supera ample màxim permès
Descàrrega central directa del darrere amb clau de 6 vies
Imant doble 445x105x50mm
 
SISTEMA DE PESATGE
Bàscula 1520, 99 receptes x 20 ingredients i 10 descàrregues. A punt per connectar: ​​repetidor visor numèric o alfanumèric, connexió a pc, unitat transmissió via ràdio, mòdul control relés sortints i entrades ON / OFF
Kit cartutx Farmlink4 Light (Software, interfície, data linker usb, cable interfície, 2 cartutxos 256K)
Impressora tèrmica per bàscula 1520
Repetidor visor numèric LED REM / 40B amb xifres altes 40 mm per bàscula 1520 i kit via ràdio Mides: L 175 X A 130 X P 105mm
Repetidor visor numèric LEDS REM / 57 amb xifres altes 57 mm per bàscula 700 i 1520 i kit via ràdio Mides: L 315 X A 130 X P 105 mm
Unitat transmissora via ràdio
Bateria
 
XASSÍS I CARROSSERIA
Instal·lació de llums de circulació. Nota: imprescindible per a matriculació del remolc
Far rotatiu senyalització de perill
Peu hidràulic amb bomba manual
Fre hidràulic + mecànic. Nota: imprescindible per a matriculació del remolc
Enganxall anella giratòria 208858 Scharmüller ISO 5692-1. Nota: obligatori per matricular
Enganxall bola 208863 Scharmüller ISO 24347. Nota: obligatori per matricular
(A) Longitud total
5038
(C) Amplada total
2500
(E) Voladís posterior
1443
(H) Alçada enganxall
450
(J) Distància entre enganxall i eix
3595
(B) Longitud exterior caixa
3426
(D) Via dels eixos
1700
(F) Alçada pis
890
(G) Alçada total
2640

Catàleg

Catàleg PRODUCTES JUSCAFRESA - v.001.002.2018
Catàlogo UNIFEEDS / MESCLADORS - VTSNDD, VTSCDD, VTDCDD, VTSCDB, VTDCDB, VTDCEC - v.002.010.2017
Catàleg UNIFEEDS dimensions descargues v.001.010.2017
LLEGENDA CONFIGURADOR
Equipament de sèrie
Equipament no seleccionat
Equipament opcional seleccionat
Equipament incompatible
Model:  V10SCDD050001-10m3
Descripcions, dades, i il·lustracions són purament a títol indicatiu. Juscafresa es erserva el dret d'aportar qualsevol variació sense obligació preavís.